svenska Synonymordlista

synonymer.postis.org
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ĺ | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonymer elektrisk

elektrisk - synonymer grupp 1: Okategoriserade

laddad,

Definitionen av ord / fraser elektrisk:

Elektricitet är ett fysikaliskt fenomen. Grunden till elektricitet är att materia kan ha en elektrisk laddning. Fenomenet tar sig uttryck i välkända former som blixtar och statisk elektricitet liksom i elektromagnetiska fält och elektromagnetisk induktion. Ordet elektricitet kommer av det grekiska ordet för bärnsten, ηλεκτρον (elektron) och slutligen från latinets ēlectricus (bärnstensliknande). Ordet myntades av britten William Gilbert år 1600 vid hans experiment med statisk elektricitet.

I dagligt tal räcker ordet elektricitet för att beskriva ett antal fysikaliska effekter. I vetenskaplig terminologi är däremot denna term vag, och det är bättre att tala om följande inbördes relaterade men distinkta fenomen:

  • Elektrisk laddning — en egenskap hos vissa subatomära partiklar och som bestämmer deras elektromagnetiska interaktioner. Elektriskt laddad materia både skapar och påverkas av elektromagnetiska fält.
  • Elektrisk ström — en rörelse eller flöde av elektriskt laddade partiklar, som vanligen mäts i ampere.
  • Elektromagnetiskt fält — ett kraftfält som skapas av en elektrisk laddning på laddningar i dess närhet.
  • Elektrisk potential — förmågan hos ett elektriskt fält att utföra arbete, vilket vanligen mäts i volt.
  • Elektromagnetism — en grundläggande interaktion mellan magnetfältet och närvaron och rörelsen hos en elektrisk laddning.

Etiketter associerade med :elektrisk

Synonymordbok elektrisk :: Synonymordbok elektrisk :: Synonym ord (fraser, definitioner, ord) elektrisk :: elektrisk definition::

Populära synonymer på andra språk

d'fhuipeálfaimis :: brillenhuis :: opossum shrimp ::