svenska Synonymordlista

synonymer.postis.org
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ĺ | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonymer position

position - synonymer grupp 1: Okategoriserade

plats, befattning, läge, ställe, ställning, stĺndpunkt, placering,

Definitionen av ord / fraser position:

En position är en plats eller ställning. Begreppet har flera innebörder:

  • Geopositionering är inom geografi en ortsangivelse given med hjälp av koordinater i ett referenssystem, benämnda latitud och longitud.
  • position är inom poker en spelares placering i givens spelordning.
  • Position är inom hierarkier en persons plats eller ställning, exempelvis i förhållande till beslutshierarkin i en linjeorganisation, i förhållande till auktoriteter och inofficiella beslutsstrukturer, eller i förhållande till klassamhällen.
  • Position är en tidskrift om ledarskap för främst chefer som är medlemmar i Unionen.

Etiketter associerade med :position

Synonymordbok position :: Synonymordbok position :: Synonym ord (fraser, definitioner, ord) position :: position definition::

Populära synonymer på andra språk

d'fheothanacha :: binnenlandspolitiek :: mustached ::