svenska Synonymordlista

synonymer.postis.org
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ĺ | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonymer process

process - synonymer grupp 1: Okategoriserade

arbetsgĺng, procedur, bearbetning, förfaringssätt, operation, skeende, förlopp, utvecklingsskede,

Definitionen av ord / fraser process:

En process (lat. proce'ssus, av procedere, framskrida), fortgång, utvecklingsgång, är ett förlopp där något förändras och som hänger samman (har en viss avgränsning) gentemot andra förlopp.

För olika tillämpningar och betydelser se

 • Inom juridik, se juridisk process och processrätt. Se även arvsprocess, brottmålsprocess, civilprocess, häxeriprocess, häxprocess, injurieprocess, kriminalprocess, kätteriprocess, processhinder, skatteprocess, skilsmässoprocess, straffprocess, trolldomsprocess, ärekränkningsprocess.
 • Inom verksamhetsanalys: En samling i förväg uttänkta aktiviteter som ska användas inom en organisation (företag, förvaltning) varje gång den skapar ett visst resultat för en kund, se Process (organisation).
 • I naturen äger såväl biologiska som geologiska processer rum.
 • I levande organismer äger fysiologiska processer rum.
 • Inom fysik och matematik, se stokastisk process.
 • Inom termodynamik, se termodynamisk process.
 • Inom kemi: En beskrivning av ett kemiskt förlopp som kan utnyttjas för att producera ett visst ämne, se kemisk process.
 • Inom datorteknik: En exekverande bit kod i en dator, normalt ett program eller del av ett program, se process (datorteknik).
 • processindustri för en viss typ av kontinuerligt tillverkande industri
 • Processen en bok av Franz Kafka
 • I beteendevetenskap, se psykologisk process

Etiketter associerade med :process

Synonymordbok process :: Synonymordbok process :: Synonym ord (fraser, definitioner, ord) process :: process definition::

Populära synonymer på andra språk

d'fhaiteadh :: bewaarheiden :: moghul ::