svenska Synonymordlista

synonymer.postis.org
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ĺ | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z |

Synonymer: o

a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ĺ | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z |

:: o ::

oäkta | oäkting | oaktsam | oaktsamhet | oanad | oändlig | oändlighet | oansenlig | oanständig | oanvänd | oanvändbar | oärlig | oartig | oätlig | oattraktiv | oavbruten | oavbrutet | oavgjort | oavhängig | obalans | obarmhärtig | obducent | obearbetad | obebodd | obefläckad | obefogad | obegĺvad | obegränsad | obegriplig | obehag | obehaglig | obehandlad | obehindrad | obehindrat | obehövlig | obekant | obekväm | obekymrad | obemärkt | obenägen | obenägenhet | oberäknelig | oberoende | oberörd | oberördhet | obesegrad | obeslutsam | obeslutsamhet | obestämd | obestridlig | obesudlad | obesvärad | obetäckt | obetänksam | obetänksamhet | obetvinglig | obetydlig | obetydligt | obeväpnad | obeveklig | obildad | objekt | objektiv | objektivitet | obligation | obligatorisk | oblyg | oböjd | oborstad | obotlig | obrukbar | obruten | obscen | observans | observant | observation | observatör | observera | obskyr | obstinat | obstipation | obstruktion | obunden | obygd | ocean | och | och prydligt | ockrare | ocksĺ | odd | öde | odefinierad | odefinierbar | odelad | ödelägga | ödeläggelse | ödem | ödemark | ödesdiger | odiskutabel | odjur | odla | odĺga | ödmjukhet | odör | ödsla | ödslig | oduglig | odugligt | odugling | oegennytta | oegentlighet | oegentligheter | oemotsäglig | oenighet | oerfaren | oerhörd | oerhört | ofantlig | ofarbar | ofärgad | ofärgat | ofarlig | ofattbar | ofelbar | offensiv | offentlig | offentliggöra | offentliggörande | offentligt | offer | offerera | offert | officiellt | ofin | ofint | ofläckad | ofog | oföränderlig | oförändrad | oförarglig | oförbehĺllsam | ofördelaktig | ofördröjligen | oföretagsam | oförfalskad | oförfärad | oförglömlig | oförhappandes | oförhindrad | oförklarlig | oförmĺga | oförmögen | oförneklig | oförnuftig | oförsiktig | oförsiktighet | oförskämd | oförskämt | oförskräckt | oförställd | oförstĺelig | oförstĺndig | oförstörbar | oförstörd | oförtröttlig | oförtruten | oförutsedd | oförutsett | oförvägen | oförvanskad | oförvitlig | oframkomlig | ofreda | ofri | ofrisk | ofrivillig | ofrĺnkomlig | ofruktbar | ofta | oftast | ofullständig | öga | ogärna | ogärningsman | ogenerad | ogenomförbar | ogenomtänkt | ogift man | ogilla | ogillande | ogin | ögna | ögna igenom | ögonaböj | ögonblick | ögonblickligen | ögonflod | ögonfranstusch | ögonkast | ögonkasta | ogörlig | ogripbart | ohälsosam | ohämmad | ohanterlig | ohejdad | oherrans | ohövlig | ohyfsad | ohyfsad typ | ohygglig | ohyggligt | ohyvlad | oidentifierad | oidentifierbar | oinskränkt | ointelligent | ointressant | ointresserad | ojämn | ojämnhet | ojust | ojuste | ok | öka | okammad | okänd | ökande | okänslig | okay | okej | ökenskepp | oklanderlig | oklar | oklarhet | oklok | ökning | okokt | okomplicerad | okomplicerat | okoncentrerad | okonstlad | okontrollerad | okontrollerbar | okränkbarhet | okulärbesiktiga | okuvlig | okvädinsord | öl | olaga | olägenhet | olaglig | olagligt | olämplig | olämpligt | oländig | olärd | olidlig | olik | olika | olikhet | olivgrön | olja | oljig | oljud | olle | ollon | ollonsmör | olöst gĺta | olovlig | oĺterkallelig | oĺtkomlig | olust | olustbetonad | olustig | olycka | olycklig | olyckligt | olyckligtvis | olycksbĺdande | olycksfall | olyckshändelse | om | om en stund | omak | omaka | omänsklig | omänskligt grym | omarbeta | omarbetad | omarbetning | omarkerad | omärkt | omätlig | ombesörja | ombestyra | ombilda | ombonad | ombud | ombudsman | ombyggnad | ombyte | ombytlig | omdana | omdöme | omedelbar | omedelbart | omedgörlig | omen | omfamna | omfamning | omfatta | omfattande | omfattning | omfĺng | omfĺngsrik | omfĺngsrika | omforma | omgärda | omgärdande | omge | omgivande | omgivning | omgĺende | omgĺng | ömhet | omigen | omild | omintetgöra | omisskännlig | omkastning | omklädningsrum | ömklig | omkomma | omkommen | omkring | omkringliggande | omlokalisering | omnämna | omnämnd | omnejd | omnibuss | omodern | omogen | omöjlig | omonterad | omorganisera | omotiverad | omplacering | omringa | omrĺde | omröstning | omsider | ömsint | omskapa | omslag | omsluta | omslutande kapsling | ömsom | omsorg | omsorgsfull | omställning | omständighet | omstridd | omtagning | omtala | omtalad | omtanke | omtänksam | omtänksamhet | ömtĺlig | ömtĺligt | omtugga | omtumlad | omtvistad | omtyckt | omutbar | omutlig | omvälvning | omvänd | omvända | omvandla | omvandling | omväxla | omväxlande | omväxling | omvĺrdnad | onaturlig | ond | ondsint | ondska | ondskefull | onekligen | onĺbar | onödig | onödiga frĺgor | onödigtvis | onormal | önska | önskan | önskemĺl | önskning | önskvärd | ont | onykter | onyttig | oöm | oomkullrunkelig | oomtvistlig | oönskad | oordentlig | oordnad | oordning | oövad | oöverskĺdlig | oövertänkt | oövervägd | opartisk | opartiskhet | opassande | operation | operativ | operativsystem | operera | opinion | oplanerad | opĺlitlig | opĺverkad | opolerad | opp | öppen | öppenhet | öppenhjärtig | öppet | öppna | öppnande | öppning | öppningsceremoni | opponent | opponera | opportunitet | opposition | oproblematisk | optimal | optimera | optimism | optimist | optimistisk | option | opus | orädd | oräddhet | oräknelig | oral | oralsex | oralt | orange | orätt | orättvis | ordagrann | ordblindhet | ordbok | ordbyte | ordentlig | ordentligt | order | ordföljder | ordförande | ordförrĺd | ordinär | ordination | ordinera | ordlexikon | ordlista | ordna | ordnad | ordnande | ordning | ordningsam | ordningsamt | ordningsföljd | ordval | ordväxling | oreda | oreflekterad | oregelbunden | oregerlig | oren | orenhet | orenlighet | orera | oreserverad | oresonlig | örfil | organisatör | organisera | orgasm | örhänge | orientering | original | originell | origo | oriktig | orimlig | ork | orka | orkar | orkeslös | orkester | orma | ormlik | ornamental | orne | örngott | oro | oroa | oroa sig | oroad | oroande | oroas | orolig | orolighet | öronsmycke | öronsus | orörd | orörlig | orörlighet | oroväckande | orsak | orsaka | orsaka smärta | orsakssamband | ort | orter | ortogonal | orubbad | orubblig | orutinerad | OS | osa | osäker | osäkerhet | osämja | osann | osanning | oscillation | oscillera | osedd | osedvanlig | osjälvisk | oskadad | oskadd | oskadliggöra | oskälig | oskarp | oskattbar | oskicklighet | oskön | oskuld | oskuldsfull | oskyddad | oslagbar | oslagen | oslipad | osĺrbar | osmaklig | osmakligt utseende | osmidig | osmord | osnygg | osorterad | ösregn | ost | ostabil | ostädat | ostadig | ostadighet | ostbĺge | ostekt | öster | osthyvel | ostjärn | ostkrok | ostlig | ostörd | ostört | ostyrig | osund | osviklig | osympatisk | otäck | otalig | otalt | otämd | otämjd | otillfreds | otillfredsställande | otillfredsställd | otillgänglig | otillĺten | otillräcklig | otillräcklighet | otjänst | otĺlig | otĺlighet | otörstig | otränad | otrevlig | otrohet | otrolig | otroligt | otröstlig | otrygg | otukt | otvättad | otvetydig | otvetydigt | otvivelaktig | otvivelaktigt | otvungen | otydlig | otydlighet | otydligt | otyg | otyglad | otyglat | otymplig | oumbärlig | oundgänglig | oundviklig | ouppfostrad | oupphörlig | oupphörligen | oupphörligt | outhärdlig | outhyrd | outnyttjad | outplĺnlig | outsinlig | outslagen blomma | outtröttlig | outvecklad | öva | öva in | öva pĺ | oväder | ovälkommen | ovän | ovana | ovanför | ovänlig | ovanlighet | ovänligt | ovannämnd | ovanstĺende | oväntad | oväntat | ovarsam | oväsen | oväsentlig | ovedersäglig | över | över mätt | överbeskydd | överblick | överbringa | överbrygga | överdĺd | överdĺdig | överdriva | överdriven | överens | överenskommelse | överensstämma | överensstämmande | överensstämmelse | överfall | överfalla | överflöd | överflöda | överflödande | överflödig | överflytta | överflyttning | överföra | överförbar | överförfriskad | överföring | överge | övergiva | övergiven | övergĺende | övergĺng | övergĺngsĺlder | övergrepp | övergripande | överhängande | överhopa | överhuvud | överilad | överkänslig | överkänslighet | överklass | överklassig | overklig | överkomlig | overksam | överkucku | överlag | överläge | överlägga | överläggning | överlägsen | överlägsenhet | överlämna | överlĺta | överlycklig | överman | övermätt | övermod | övermodig | övernaturlig | överräcka | överraska | överraskad | överraskande | överraskning | överrock | överrumpla | överrumplad | överrumpling | översätta | översättning | överseende | översikt | överskatta | överskjutande | överskott | överskrida | överskrift | överskya | överskyla | överslag | överst | överstiga | översyn | överta | övertäcka | övertag | övertaga | övertala | övertala till medlemskap | övertalar | övertalig | överträda | överträffad | övertyga | övertygad | övertygande | övertygar | övertygelse | överväga | övervägande | övervaka | övervakning | överväldigande | övervärdera | övervikt | överviktig | övervinna | ovetande | ovett | oviktig | oviktigt | ovilja | ovillig | ovillkorlig | ovillkorligen | ovis | oviss | ovĺrdad | övning | övre | övre gräns | oxe | oxygen |
a | b | c | d | e | f | g | h | i | j | k | ĺ | m | n | o | p | r | s | t | u | v | w | y | z |